Вещи, которыми стоит поделиться!
Home План конспект уроку з ф зкультури спортивн гри


План конспект уроку з ф зкультури спортивн гри


Схожі: Мета предмета «Фізична культура» реалізується шляхом застосування комплексного підходу до вирішення навчальних, оздоровчих і виховних... Взаємовідносини Учитель фізичної культури: 7. Однак не виключається можливість вивчення матеріалу, розпочинаючи з першого року вивчення модуля. При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання. У 5-7 класах можливі наступні варіанти розподілу годин: перший: 1-й тиждень — 2 год; 2-й тиждень — 3 год І і ІІ семестри ; другий: І-й семестр — по 2 год на тиждень; ІІ-й семестр — по 3 год на тиждень або навпаки ; третій: під час вивчення навчального матеріалу на стадіонах і спортивних майданчиках шкіл перша та четверта чверті — 3 год; під час вивчення навчального матеріалу у спортивних залах шкіл друга та третя чверті — 2 год; З минулого навчального року у 5-9 класах запроваджена нова навчальна програма з фізичної культури авт. Ця посадова інструкція визначає статус, функціональні обов'язки, права і відповідальність Керівника База даних захищена авторським правом ©te. Основні теорії методів навчання, їх класифікацію. Допускати у визначеному порядку на заняття представників дирекції школи. Для попередження нещасних випадків слід дотримуватись вимог безпеки під час проведення занять а, особливо, при складанні контрольних навчальних нормативів, коли учні виконують вправи з максимальним навантаженням. Фізична культура Фізична культура Фізичне виховання — важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді. Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а після — відновлювальні вправи. Однак не виключається можливість вмотивованого збільшення або зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів. Круцевич та інші, в-во «Літера», 2010р. Визначати завдання і зміст занять з урахуванням віку, підготовленості, індивідуальних, психофізичних особливостей учнів. При складанні нормативів потрібно дотримуватись таких вимог: 1. Складати і переглядати один раз на три роки інструкції з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежної безпеки і здійснювати нагляд за їх дотриманням. На основі зазначених показників учителі можуть застосовувати різноманітні системи нарахування «бонусних» балів. Чергувати в школі у відповідності з графіком чергувань на перер­вах між заняттями, а також за 20 хв. Розробляє і періодично переглядає один раз на три роки інструкції з охорони праці і подає їх на затвердження директору. За застосування, в тому числі одноразове, як методу виховання фізичного чи психічного насильства над особою учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту». Ьтури є підвищення якості викладання предмета «Фізична культура» в загальноосвітніх навчальних закладах, виявлення творчих здібностей... З метою підвищення фахового рівня вчителів фізичної культури, виявлення, вивчення та поширення позитивного досвіду нестандартних підходів щодо розвитку фізичних якостей учнів проводяться різноманітні конкурси фахової майстерності. Проводити консультації для батьків, вихователів груп продовженого дня методикою фізичного виховання дітей і профілактики нещасних випадків. За результатами медичних оглядів знати фізичну підготовленість й функціональні можливості кожного учня, якщо в учня з'являються ознаки втоми або якщо він скаржиться на слабкість чи погане самопочуття, негайно відіслати його до лікаря. Планує заходи з фізичної культури на навчальний рік, навчальний семестр. З фізичної культури є підвищення якості викладання предмета «Фізична культура» в загальноосвітній школі, виявлення творчих здібностей... При наявності можливостей уроки фізичної культури в 5-9 класах також варто проводити для дівчат і хлопців окремо. Навчальна програма «Фізична культура. Правила виробничої санітарії та гігієни праці.


Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізична культура дітей та молоді на сучасному етапі: досвід і перспективи», яка відбудеться...


Складати і переглядати один раз на три роки інструкції з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежної безпеки і здійснювати нагляд за їх дотриманням. На основі зазначених показників учителі можуть застосовувати різноманітні системи нарахування «бонусних» балів. Дотримується у роботі Конвенції про права дитини. Дотримується правил внутрішнього розпорядку, вимог щодо організації робочого часу і його використання в навчальному закладі. Сучасні методики навчання фізичної культури. Звільнення за такий вчинок не є заходом дисциплінарного покарання. Під час розробки Інструкції враховано... У цьому навчальному році запроваджується нова навчальна програма і для старшої школи. Ьтури є підвищення якості викладання предмета «Фізична культура» в загальноосвітніх навчальних закладах, виявлення творчих здібностей... Психологічні основи диференційованого навчання. Уроки проводить згідно з розкладом уроків, заміняє у встановленому порядку тимчасово відсутніх вчителів тієї ж спеціальності на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією в залежності від тривалості заміни. Брати участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться дирекцією школи.

Some more links:
-> сочинение-роль лирических отступлений в онегине
Порту є підвищення якості викладання предмета «Фізична культура» в загальноосвітніх навчальних закладах, виявлення творчих здібностей...
-> презентация английского спорт 6 класс

Видео по теме

:
Урок фізичної культури, "Школа м`яча", 2 клас
план конспект уроку з ф зкультури спортивн гри -> сочинение предмет домашнего обихода
Надавати допомогу учням, учителям в оволодінні навичками і технікою виконання вправ.
-> видео уроки adobe dreamweaver cs4 онлайн
Проводити позакласну роботу з учнями.
-> исторический кроссворд и ответы на него
Засвоєння техніки виконання фізичної вправи.
->SitemapПлан конспект уроку з ф зкультури спортивн гри:

Rating: 92 / 100

Overall: 84 Rates